Skip to content Skip to navigation menu

Ansvarsfraskrivelse

1. Onlinetilbuddets indhold

Forfatteren giver ingen form for garanti for de til rådighed stillede oplysningers aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet. Hæftelseskrav over for forfatteren, som måtte vedrøre skader af materiel eller immateriel art, og som er forårsaget af anvendelse eller undladt anvendelse af de forelagte oplysninger hhv. af anvendelse af forkerte og ufuldstændige oplysninger, er grundlæggende udelukkede, hvis der ikke kan dokumenteres at foreligge forsæt eller groft uagtsom handlen fra forfatterens side. Alle tilbud gives med forbehold for ændringer og er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller det samlede tilbud eller helt at indstille offentliggørelsen midlertidigt eller permanent uden varsel.

2. Referrals and links

The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright

The author intended not to use any copyrighted material for the ublication or, if not possible, to indicatethe copyright of the respective object. The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.

4. Legal validity of this disclaimer

This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.