text.skipToContent text.skipToNavigation

Izključitev odgovornosti

1. Vsebina spletne ponudbe

Avtor ne prevzema odgovornosti za ažurnost, pravilnost, popolnost ali kakovost navedenih informacij. Tožbe zaradi materialne škode ali kršenja avtorskih pravic, ki je nastalo zaradi uporabe ali neuporabe tu navedenih informacij oz. zaradi uporabe neresničnih ali nepopolnih informacij, načeloma niso upravičene, razen če je avtor dokazano namerno ali iz hude malomarnosti kršil predpise. 

Vse ponudbe so neobvezne in nezavezujoče. Avtor si izrecno pridržuje pravico, da dele strani ali celotno ponudbo brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni, izbriše ali da objavo začasno ali popolnoma umakne.

2. Napotila in povezave

Pri neposrednih ali posrednih napotilih na tuja spletna mesta (»hiperpovezave«) v območjih, za katera avtor ne odgovarja, jamstvo velja izključno v primeru, da avtor pozna vsebine, da je dovolj tehnično sposoben in da je preprečitev uporabe nezakonitih vsebin primerna. 

Avtor izrecno izjavlja, da v času ustvarjanja povezave na spletnih mestih, kamor jih preusmeri povezava, ni bilo nobenih nezakonitih vsebin. Avtor ne more vplivati na sedanje in prihodnje oblikovanje, vsebine ali avtorske pravice na povezanih spletnih mestih. Iz tega razloga ne prevzema odgovornosti za vse vsebine vseh povezanih strani, ki so bile spremenjene po ustvarjanju povezave. To velja za vse povezave in napotila v avtorjevi lastni spletni ponudbi kot tudi za zunanje vnose in knjige gostov, forume, spletne imenike in vse ostale oblike podatkovnih baz, ki jih je ustvaril avtor in lahko vanje vnašajo besedilo tretje osebe. Izključno ponudnik strani, na katere uporabnike poveže napotilo, odgovarja za nezakonite, neresnične ali nepopolne vsebine. To velja posebej za škodo, ki je nastala zaradi uporabe ali neuporabe ponujenih informacij. Za take vsebine nikakor ne odgovarja oseba, ki v času objave vsebine zgolj doda povezavo.

3. Avtorske pravice in pravo znamk

Avtor si prizadeva, da v vseh objavah upošteva avtorske pravice za uporabljene slike, grafike, zvočne vsebine, videoposnetke in besedila tujih stvariteljev, pa tudi lastne avtorske pravice za slike, grafike, zvočne vsebine, videoposnetke in besedila. Če tega ne more storiti, bo uporabljal brezlicenčne grafike, zvočne vsebine, videoposnetke in besedila. 

Za vse blagovne znamke, ki so omenjene v spletni ponudbi in so po možnosti zaščitene s strani tretje osebe, neomejeno veljajo določila veljavnih zadevnih avtorskih pravic in lastniške udeležbe lastnikov, ki so navedeni v tistem času. Na podlagi imenovanja še ni mogoče sklepati, da blagovna znamka ni zaščitena s strani tretje osebe! 

Avtorske pravice za objavljene predmete, ki jih je avtor sam ustvaril, pripadajo izključno avtorju spletnih mest. Razmnoževanje ali uporaba takšnih grafik, zvočnih vsebin, videoposnetkov in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih objavah ni dovoljena brez izrecnega soglasja avtorja.

4. Pravna veljavnost te oprostitve odgovornosti

Ta oprostitev odgovornosti velja kot del spletne ponudbe, s katere so uporabniki napoteni na to stran. V primeru, da deli ali oblika delov tega besedila niso, niso več ali niso v celoti v skladu z veljavno zakonodajo, to ne vpliva na veljavnost drugih delov dokumenta in njihove vsebine.