text.skipToContent text.skipToNavigation

1. Na kratko o varstvu podatkov

Splošni napotki
V naslednjih napotkih je preprost pregled nad tem, kaj se dogaja z vašimi osebnimi podatki, če obiščete našo spletno stran. Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi vas je mogoče osebno identificirati. Izčrpne informacije o temi varstva podatkov so na voljo v izjavi o varstvu podatkov, navedeni pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na naši spletni strani

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tej spletni strani?
Podatke na teh spletni strani obdeluje lastnik spletne strani. Njegovi kontaktni podatki so v kolofonu te spletne strani.

Kako zbiramo vaše podatke?
Po eni strani vaše podatke zbiramo tako, da nam jih sporočite. Pri tem gre lahko npr. za podatke, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke zbirajo naši sistemi IT samodejno ob obisku spletne strani. To so predvsem tehnični podatki (npr. o spletnem brskalniku, operacijskem sistemu ali času dostopa do spletne strani). Ti podatki se zbirajo samodejno, takoj ko pridete na našo spletno strani.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?
Del podatkov se zbira, da zagotavljamo brezhibno razpoložljivost spletne strani. Drugi podatki se lahko uporabljajo za analizo vašega vedenja ob uporabi.

Katere pravice imate glede svojih podatkov?
Vedno imate pravico do brezplačnih informacij o izvoru, prejemniku in namenu svojih shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico do zahteve po izbrisu, blokiranju ali izbrisu teh podatkov. V ta namen in v primeru dodatnih vprašanj na temo varstva podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas prek naslova, objavljenega v kolofonu. Nadalje imate pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Imate tudi pravico, da v določenih okoliščinah zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Podrobnosti o tem so v izjavi o varstvu podatkov pod točko „Pravica do omejitve obdelave“.

Analitična orodja in orodja drugih ponudnikov
Pri obisku naše spletne strani lahko statistično ocenimo vaše vedenje ob brskanju. To delamo predvsem s piškotki in tako imenovanimi analitičnimi programi. Vaše vedenje ob brskanju praviloma analiziramo anonimno; vedenja ob brskanju ni mogoče povezati z vami. Tej analizi lahko ugovarjate ali jo preprečite tako, da ne uporabljate določenih orodij. Podrobne informacije o tem so na voljo v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

Tej analizi lahko ugovarjate. Informacije o možnostih ugovora smo zbrali v tej izjavi o varstvu podatkov.


2. Splošni napotki in informacije o obveznostih

Varstvo podatkov
Lastnik teh strani jemlje varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo zaupno, v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in s to izjavo o varstvu podatkov.

Če uporabljate to spletno stran, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, s katerimi vas je mogoče osebno identificirati. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, kateri podatki se zbirajo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in v kakšen namen se to dogaja.

Opozarjamo pa na to, da ima lahko prenos podatkov po spletu (npr. pri komunikaciji z elektronsko pošto) varnostne pomanjkljivosti. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.
Napotek na odgovorno osebo

Oseba, odgovorna za obdelavo podatkov na tej spletni strani, je:

HIWIN GmbH 
Brücklesbünd 1
D-77654 Offenburg

Telefon: +49 (0) 781 93278 0
E-pošta:  info@hiwin.de

Odgovorna oseba je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča o namenu in sredstvu obdelave osebnih podatkov (npr. imena, e-naslovov itd.).

Preklic vaše privolitve za obdelavo podatkov
Veliko postopkov obdelave podatkov je mogočih samo z vašo izrecno privolitvijo. Že dano privolitev lahko kadar koli prekličete. V ta namen nam zadostuje neformalno sporočilo po e-pošti. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki smo jo izvajali do preklica.

Pravica do ugovora na zbiranje podatkov v posebnih primerih in na neposredno trženje (21. čl. uredbe GDPR)

Če podatke obdelujemo na podlagi točke e ali f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR, imate pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja, kadar koli ugovarjate obdelavi vaši osebnih podatkov; to velja tudi za oblikovanje profilov na podlagi teh določb. Za posamezno pravno podlago, ki je osnova za obdelavo, glejte to izjavo o varstvu podatkov. Če vložite ugovor, vaših zadevnih osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov (ugovor v skladu s 1. odst. 21. člena uredbe GDPR).

Kadar obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja; to velja tudi za oblikovanje profilov, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. V primeru vašega ugovora se vaši osebni podatki ne uporabljajo več za namene neposrednega trženja (ugovor v skladu z 2. odst. 21. člena uredbe GDPR).

Pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organuV primeru kršitev uredbe GDPR imajo prizadete osebe pravico do pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega bivališča, njihovega mesta ali kraja domnevne kršitve. Pravica do pritožbe obstaja brez poseganja v drugo upravno ali sodno sredstvo.

Seznam pooblaščenih oseb za varstvo podatkov (seznam morda ni popoln ali pravilen) in njihovi kontaktni podatki so objavljeni na naslednji povezavi: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Imate pravico, da podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali pri izpolnjevanju pogodbe, vi ali tretja oseba dobite v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugi odgovorni osebi, se to izvede, samo če je tehnično mogoče.

Šifriranje SSL oz. TLS
To mesto iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupnih vsebin, na primer naročil ali zahtev, ki jih pošljete nam kot lastniku strani, uporablja šifriranje SSL oz. TLS. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslov v vrstici z naslovom brskalnika spremeni s „http://“ na „https://“, in po simbolu ključavnice v vrstici svojega brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL oz. TLS, tretje osebe ne morejo brati podatkov, ki nam jih pošiljate.

Informacije, blokiranje, brisanje in popravki
V okviru veljavnih zakonskih določil imate vedno pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter o namenu obdelave podatkov, po potrebi pa tudi pravico do sprememb, blokiranja ali brisanja teh podatkov. V ta namen in v primeru dodatnih vprašanj na temo osebnih podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas prek naslova, objavljenega v kolofonu.

Pravica do omejitve obdelave
Imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V ta namen se lahko kadar koli obrnete na nas prek naslova, objavljenega v kolofonu. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

 • Če oporekate točnosti osebnih podatkov,shranjenih pri nas, praviloma potrebujemo nekaj časa, da to preverimo. Za časpreverjanja imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave vaših osebnihpodatkov.
 • Če se izkaže, da smo vaše osebne podatkeobdelovali oz. jih obdelujemo nezakonito, lahko namesto brisanja zahtevateomejitev obdelave podatkov.
 • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več mi,temveč jih potrebujete vi za izvrševanje, obrambo ali uveljavljanje pravnihzahtevkov, imate pravico, da namesto brisanja zahtevate omejitev obdelave vašihosebnih podatkov.
 • Če ste vložili ugovor v skladu s 1. odst. 21.člena uredbe GDPR, je treba pretehtati vaše in naše interese. Dokler nidoločeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico, da zahtevate omejitevobdelave vaših osebnih podatkov.


Če ste omejili obdelavo vaših osebnih podatkov, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Ugovor na reklamno e-pošto
Kontaktnih podatkov, javno objavljenih v okviru obveznosti kolofona, ni dovoljeno uporabljati za pošiljanje neizrecno zahtevanih reklamnih in informacijskih materialov. Lastniki spletnih strani si v primerih nenaročenega pošiljanja reklamnih informacij, npr. z neželeno elektronsko pošto, izrecno pridržujejo pravico do pravnih korakov.


3. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Zakonsko predpisana pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Za svoje podjetje smo določili pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

bbcom secure Deutschland gmbh
Wolfgang Homann
Reichenaustraße 11
D-78467 Konstanz
Telefon: + 49 7531 584 799 0
E-naslov: datenschutz.hiwin@bbcomsecure.de


4. Zbiranje podatkov na naši spletni strani

Piškotki
Spletne strani deloma uporabljajo tako imenovane piškotke. Piškotki vašemu računalniku ne povzročajo škode in z njimi ne dobite virusov. Piškotki so namenjeni temu, da je naša ponudba uporabniku prijaznejša, učinkovitejša in zanesljivejša. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se odložijo na vaš računalnik in jih shrani vaš brskalnik.

Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, je tako imenovanih „sejnih piškotkov“. Po koncu vašega obiska se samodejno izbrišejo. Drugi piškotki ostanejo shranjeni na vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete. Ti piškotki nam omogočajo, da pri naslednjem obisku ponovno prepoznamo vaš brskalnik.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvesti o namestitvi piškotkov in piškotke dovolite samo v posameznem primeru, da izključite sprejem piškotkov za določene primere ali na splošno ter da aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če dezaktivirate piškotke, je lahko funkcionalnost te spletne strani omejena.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije ali za omogočanje razpoložljivosti določenih funkcij, ki si jih želite (npr. funkcija košarice), se shranjujejo na podlagi točke f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR. Lastnik spletne strani ima zakoniti interes za shranjevanje piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano razpoložljivost svojih storitev. Če se shranjujejo drugi piškotki (npr. piškotki za analizo vašega vedenja ob brskanju), so ti v tej izjavi o zasebnosti obravnavani posebej.

Strežniki dnevnik
Ponudnik strani zbira in v tako imenovani strežniški dnevnik samodejno shranjuje informacije, ki nam jih samodejno pošilja vaš brskalnik. To so:

 • tip in različica brskalnika
 • uporabljeni operacijski sistem
 • URL napotitelja
 • ime gostitelja računalnika, ki dostopa dostrežnika
 • čas zahteve za strežnik
 • IP-naslov


Ti podatki se ne združijo z drugimi viri podatkov.

Zbiranje teh podatkov temelji na točki f 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR. Lastnik spletne strani ima zakoniti interes za tehnično brezhiben prikaz in optimizacijo svoje spletne strani; v ta namen mora voditi strežniški dnevnik.

Kontaktni obrazec
Če nam zahtevo pošljete po kontaktnem obrazcu, za namene obdelave zahteve in za primer nadaljnjih vprašanj pri sebi shranimo vaše podatke z obrazca za zahtevo, vključno z vašimi kontaktnimi podatki z obrazca. Teh podatkov pa brez vaše privolitve ne predajamo drugim osebam.

Podatke, vnesene v kontaktni obrazec, tako obdelujemo izključno na podlagi vaše privolitve (točka a, 1. odst. 6. čl. GDPR). To privolitev lahko kadar koli prekličete. V ta namen nam zadostuje neformalno sporočilo po e-pošti. Preklic ne vpliva na zakonitost postopkov obdelave podatkov, ki smo jo izvajali do preklica.

Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete svoje privolitve za shranjevanje ali dokler ne poteče namen za shranjevanje podatkov (npr. po zaključeni obdelavi vaše zahteve). Še vedno veljajo nujna zakonska določila (zlasti roki za shranjevanje).

Zahteva po e-pošti, telefonu ali faksu
Če z nami stopite v stik po e-pošti, telefonu ali faksu, se vaša zahteva vključno z vsemi osebnimi podatki, ki sledijo iz nje (ime, zahteva) pri nas shrani in obdeluje za namen obdelave vaše prošnje. Teh podatkov pa brez vaše privolitve ne predajamo drugim osebam.

Te podatke obdelujemo v skladu s točko b 1. odst. 6. člena uredbe GDPR, če je vaša zahteva povezana z izpolnjevanjem pogodbe ali če je to potrebno za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh ostalih primerih je osnova za obdelavo vaša privolitev (točka a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR) in/ali naši zakoniti interesi (točka f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR), saj imamo zakoniti interes za dejansko obdelavo zahtevkov, naslovljenih na nas.

Podatki, ki nam jih pošljete prek kontaktnega zahtevka, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete svoje privolitve za shranjevanje ali dokler ne poteče namen za shranjevanje podatkov (npr. po zaključeni obdelavi vaše prošnje). Še vedno veljajo nujna zakonska določila (zlasti zakonski roki za shranjevanje).

Registracija na tej spletni strani
Na naši spletni strani se lahko registrirate, da izkoristite dodatne funkcije strani. Podatki, ki jih vnesete v ta namen, se uporabljajo samo za namene uporabe posamezne ponudbe ali storitve, za katero ste se registrirali. Podatke, ki jih je treba pri registraciji obvezno navesti, morate izpolniti v celoti. Sicer registracijo zavrnemo.

Za obveščanje o pomembnih spremembah, npr. o obsegu ponudbe ali o tehnično nujnih spremembah, uporabimo e-naslov, ki ste ga navedli pri registraciji.

Podatke, vnesene pri registraciji, obdelujemo na podlagi vaše privolitve (točka a, 1. odst. 6. čl. GDPR). Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete. V ta namen nam zadostuje neformalno sporočilo po e-pošti. Preklic ne vpliva na zakonitost že opravljene obdelave podatkov.

Podatke, ki smo jih pridobili pri registraciji, hranimo, dokler ste registrirani na naši spletni strani, nato pa jih izbrišemo. Zakonski roki hranjenja ostanejo veljavni.

Obdelava podatkov (podatki o stranki in pogodbi)
Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo, samo če so potrebni za utemeljitev vsebinskega oblikovanja ali spremembo pravnega razmerja (obstoječi podatki). Osnova za to je točka b 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR, ki dopušča obdelavo podatkov za izpolnjevanje pogodbe ali pogodbenih ukrepov. Osebne podatke, ki jih zbiramo ob uporabi naših spletnih strani (uporabniški podatki), obdelujemo in uporabljamo, samo če je to potrebno, da uporabniku omogočamo ali obračunamo uporabo storitve.

Podatki o stranki in pogodbi, ki jih shranite, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete svoje privolitve za shranjevanje ali dokler ne poteče namen za shranjevanje podatkov (npr. po zaključeni obdelavi vašega naročila). Vaše podatke shranjujemo in uporabljamo tudi še primeren čas po koncu naročila, da ostanete na tekočem o naših storitvah in ponudbah ter da lahko dobite informacije glede tega. To temelji na točki f 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR. Lastnik spletne strani ima zakoniti interes, da svoje stranke tudi po koncu pogodbe obvešča o svojih ponudbah in storitvah. Še vedno veljajo nujna zakonska določila (zlasti roki za shranjevanje).

Prenos podatkov ob koncu pogodbe za spletne trgovine, trgovce in pošiljanje blaga
Osebne podatke prenesemo tretji osebi, samo če je to potrebno v okvirju izpolnjevanja pogodbe, na primer podjetju, ki mu zaupamo dostavo blaga, ali kreditni ustanovi, pooblaščeni za izvedbo plačila. Podatkov sicer ne prenašamo oz. jih prenašamo, samo če s tem izrecno soglašate. Vaših podatkov brez vaše izrecne privolitve ne prenesemo tretji osebi, na primer za namene trženja.

Osnova za obdelavo podatkov je točka b 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR, ki dopušča obdelavo podatkov za izpolnjevanje pogodbe ali pogodbenih ukrepov.

Prenos podatkov ob koncu pogodbe za storitve in digitalne vsebine
Osebne podatke prenesemo tretji osebi, samo če je to potrebno v okvirju izpolnjevanja pogodbe, na primer kreditni ustanovi, pooblaščeni za izvedbo plačila.

Podatkov sicer ne prenašamo oz. jih prenašamo, samo če s tem izrecno soglašate. Vaših podatkov brez vaše izrecne privolitve ne prenesemo tretji osebi, na primer za namene trženja.

Osnova za obdelavo podatkov je točka b 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR, ki dopušča obdelavo podatkov za izpolnjevanje pogodbe ali pogodbenih ukrepov.


5. Družabni mediji

Obdelava podatkov na družbenih omrežjih
Imamo odprte javno dostopne profile na družbenih omrežjih. Posamezna družbena omrežja, ki jih uporabljamo, so navedena v nadaljevanju.

Družbena omrežja, npr. Facebook, Xing itd., lahko praviloma izčrpno analizirajo vaše ravnanje ob uporabi strani, če obiščete njihovo spletno stran ali spletno stran z vključenimi vsebinami družbenih omrežij (npr. z gumbi za všečkanje ali reklamnimi pasicami). Z obiskom naših profilov na družbenih omrežjih se sproži veliko postopkov obdelave, pomembnih za varstvo podatkov. Podroben primer:

 • Če ste prijavljeni v svoj račun na družbenemomrežju in obiščete naš profil na družbenem omrežju, lahko lastnik portala družbenega omrežja ta obisk dodeli vašemu uporabniškemu računu. Vaši osebni podatki pa se morda zbirajo tudi takrat, ko niste prijavljeni ali nimate računa pri posameznem portalu družbenega omrežja. To zbiranje podatkov v tem primeru poteka npr. s piškotki, ki se shranijo na vaši končni napravi, ali z beleženjem vaših IP-naslovov.
 • S pomočjo tako zbranih podatkov lahko lastnikiportalov družbenih omrežij ustvarijo uporabniške profile, v katere shranijo vaše želje in interese. Na ta način se vam lahko na posameznem profilu družbenega omrežja in zunaj njega prikazujejo reklame, povezane z vašimi interesi. Če imate račun pri posameznem družabnem omrežju, se lahko reklame, povezane z vašimi interesi, prikazujejo na vseh napravah, na katerih ste prijavljeni ali ste bili prijavljeni.


Poleg tega upoštevajte, da ne moremo slediti vsem postopkom obdelave na portalih družbenih omrežij. Glede na ponudnika lahko lastniki portalov družbenih omrežij zato morda izvajajo še druge postopke obdelave. Za podrobnosti glede tega glejte pogoje uporabe in določila o varstvu podatkov posameznega portala družbenega omrežja.

Pravna podlaga
Namen naših profilov na družbenih omrežjih je, da zagotavljajo čim večjo prisotnost na spletu. Pri tem gre za zakoniti interes v smislu točke f 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR. Postopki analize, ki jih izvajajo družbena omrežja, morda temeljijo na različnih pravnih podlagah, ki jih navajajo lastniki družbenih omrežij (npr. privolitev v smislu točke a 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR).

Odgovorni in uveljavljanje pravic
Ko obiščete enega od naših profilov na družbenih omrežjih (npr. Facebook), smo skupaj z lastnikom portala družbenega medija odgovorni za postopke obdelave podatkov, ki se sprožijo pri tem obisku. Svoje pravice (informacije, popravki, brisanje, omejitev obdelave, prenosljivost podatkov in pritožbe) lahko načeloma uveljavljate tako pri nas kot pri lastniku posameznega portala družbenega omrežja (npr. pri Facebooku).

Upoštevajte, da kljub skupni odgovornosti z lastniki portalov družbenih omrežij ne moremo v polnem obsegu vplivati na postopke obdelave podatkov portalov družbenih omrežij. Naše možnosti se odločilno ravnajo po politiki poslovanja posameznega ponudnika.

Trajanje hranjenja
Podatki, ki jih zberemo neposredno mi prek profila družbenega omrežja, se v naših sistemih izbrišejo takoj ob koncu namena njihovega shranjevanja, ko od nas zahtevate brisanje ali prekličete privolitev za shranjevanje. Shranjeni piškotki ostanejo na vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete. Še vedno veljajo nujna zakonska določila (zlasti roki za shranjevanje).

Na trajanje shranjevanja vaših podatkov, ki jih hranijo lastniki družbenih omrežij za lastne namene, nimamo vpliva. Za podrobnosti glede tega se pozanimajte neposredno pri lastnikih družbenih omrežij (npr. v njihovi izjavi o varstvu podatkov, glejte spodaj).

Posamezna družbena omrežja

FacebookImamo odprt profil na Facebooku. Ponudnik storitve je družba Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ZDA. Facebook ima certifikat zasebnostnega ščita EU – ZDA.

Z družbo Facebook smo sklenili sporazum o skupni odgovornosti pri obdelavi podatkov (Controller Addendum). V tem sporazumu je določeno, za katere postopke obdelave podatkov smo odgovorni mi oz. Facebook, če obiščete našo stran za ljubitelje na Facebooku. Ta sporazum lahko vidite na naslednji povezavi: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Svoje nastavitve reklam lahko sami prilagodite v svojem uporabniškem računu. V ta namen pritisnite na naslednjo povezavo in se prijavite: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Za podrobnosti glejte izjavo o varstvu podatkov Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/

Vtičniki za Facebook (gumb za všečkanje in deljenje)
Na naših straneh so vgrajeni vtičniki družabnega omrežja Facebook. Facebookove vstavke prepoznate po Facebookovem logotipu ali po gumbu „Všeč mi je“ na naši spletni strani. Več o Facebookovih vstavkih najdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Ko obiščete naše spletne strani, se preko vtičnika vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in Facebookovim strežnikom. Facebook s tem prejme informacijo, da ste s svojim IP-naslovom obiskali našo spletno stran. Če medtem ko ste prijavljeni na svoj Facebookov račun, pritisnete Facebookov gumb „Všeč mi je“, lahko vsebine naših spletnih strani povežete na svoj Facebookov profil. S tem lahko Facebook obisk naših strani uvrsti na vaš uporabniški račun. Opozarjamo pa vas, da mi kot ponudnik spletnih strani, ne vemo ničesar o vsebini prenesenih podatkov niti o tem, kako jih Facebook uporabi. Več informacij o tem lahko najdete na Facebookovi izjavi o varstvu podatkov na strani https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Če Facebooku ne želite omogočati, da obisk naših strani uvršča na vaš uporabniški račun, se odjavite iz svojega Facebookovega uporabniškega računa.

Uporaba vtičnika za Facebook temelji na točki f 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR. Lastnik spletne strani ima zakoniti interes za čim večjo vidnost na družabnih omrežjih.

Vtičnik XING
Naša spletna stran uporablja funkcije omrežja XING. Njihov ponudnik je družba XING AG, Dammtorstraße 29–32, 20354 Hamburg, Nemčija.

Pri vsakem priklicu ene od naših strani, ki vsebuje funkcije omrežja XING, se vzpostavi povezava s strežniki omrežja XING. Po našem vedenju se pri tem osebni podatki ne shranjujejo. Zlasti se ne shranijo IP-naslovi ali vedenje ob uporabi.

Uporaba vtičnika XING temelji na točki f 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR. Lastnik spletne strani ima zakoniti interes za čim večjo vidnost na družabnih omrežjih. Za več informacij o varstvu podatkov in o gumbu za deljenje XING je v izjavi o varstvu podatkov družbe XING na strani: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


6. Analitična orodja in trženje

Google Analytics
Ta spletna stran uporablja funkcije storitev spletne analize Google Analytics. Njihov ponudnik je družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Orodje Google Analytics uporablja tako imenovane piškotke. To so besedilne datoteke, ki so shranjene na vašem računalniku in ki omogočajo analizo vaše uporabe spletnih strani. S piškotkom pridobljene informacije o vaši uporabi te spletne strani se praviloma prenesejo in shranijo na Googlov strežnik v ZDA.

Shranjevanje piškotkov orodja Google Analytics in uporaba tega analitičnega orodja temelji na podlagi točke f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR. Lastnik spletne strani ima zakoniti interes za analizo vedenja uporabnika, da lahko optimizira tako svojo spletno ponudbo kot svoje trženje.

Anonimiziranje IP-ja
Na tej strani smo aktivirali funkcijo anonimiziranja IP-ja. Tako družba Google vaš IP-naslov pred prenosom v ZDA skrajša znotraj držav članic Evropske unije ali v drugih državah članicah Evropskega gospodarskega prostora. Samo v izjemnih primerih se na Googlov strežnik v ZDA prenese celoten naslov IP, ki pa se skrajša tam. Po naročilu upravljavca te spletne strani bo podjetje Google te informacije uporabilo za analizo vaše uporabe spletne strani, za poročila o aktivnosti spletnih strani in za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletnih strani in uporabo spleta, v korist upravljavca spletnih strani. IP-naslov, ki ga v okviru Googlove storitve Analytics sporoči vaš brskalnik, se ne združi z ostalimi Googlovimi podatki.

Brskalniški vtičnik
Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustreznimi nastavitvami svojega brskalnika; vendar vas opozarjamo na to, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v celotnem obsegu. Poleg tega lahko podjetju Google preprečite zajemanje in obdelavo podatkov, ki jih pridobiva piškotek in ki so povezani z vašim uporabljanjem spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom). To storite tako, da si prenesete in namestite vstavek za brskalnik, ki je na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ugovor zbiranju podatkov
Orodju Google Analytics lahko preprečite zbiranje vaših podatkov, če pritisnete naslednjo povezavo. Namesti se zavrnitveni piškotek, ki preprečuje zbiranje vaših podatkov ob prihodnjih obiskih te spletne strani: Dezaktiviranje orodja Google Analytics.

Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki pri orodju Google Analytics je v izjavi o varstvu podatkov družbe Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Obdelava naročila
S podjetjem Google smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil in v celoti uveljavili stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov pri uporabi orodja Google Analytics.

Demografske značilnosti pri orodju Google Analytics
Ta spletna stran uporablja funkcijo „demografskih značilnosti“ orodja Google Analytics. Tako se lahko izdelajo poročila o starosti, spolu in interesi obiskovalcev strani. Ti podatki izvirajo iz zanimanjem prilagojenega trženja družbe Google ter iz podatkov o obiskovalcih tretjih ponudnikov. Teh podatkov ni mogoče povezati z določeno osebo. To funkcijo lahko kadar koli dezaktivirate v nastavitvah prikaza v svojem Googlovem računu ali na splošno prepoveste zbiranje vaših podatkov z orodjem Google Analytics, kot je opisano pod točko Ugovor zbiranju podatkov.

Orodje Google Analytics Remarketing
Naše spletne strani uporabljajo funkcije orodja Google Analytics Remarketing v povezavi s funkcijami orodij Google Adwords in Google DoubleClick, ki niso omejene na eno napravo. Njihov ponudnik je družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Ta funkcija omogoča povezavo tržnih ciljnih skupin, ustvarjenih z orodjem Google Analytics Remarketing, s funkcijami orodij Google Adwords in Google DoubleClick, ki niso omejene na eno napravo. Na ta način se lahko z interesi povezana, personalizirana oglasna sporočila, ki so vam bila prilagojena glede na prejšnje vedenje ob uporabi in brskanju na eni končni napravi (npr. na mobilnem telefonu), prikažejo tudi na vaši drugi končni napravi (npr. na tabličnem ali osebnem računalniku).

Če ste dali ustrezno privolitev, družba Google v ta namen poveže vaš potek brskanja po spletu in aplikacijah z vašim Googlovim računom. Na ta način se lahko na vsaki končni napravi, na katero se prijavite s svojim Googlovim računom, vključijo ista personalizirana oglasna sporočila.

Za podporo tej funkciji orodje Google Analytics zbira z Googlom avtentificirane ID-je uporabnika, ki se začasno povežejo z našimi podatki orodja Google Analytics za opredelitev in pripravo ciljnih skupin za oglasno trženje, ki ni omejeno na eno napravo.

Ponovnemu/ciljnemu trženju, ki ni omejeno na eno napravo, lahko trajno ugovarjate tako, da personalizirano oglaševanje dezaktivirate v svojem Googlovem računu; v ta namen sledite tej povezavi: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zbrani podatki se v vašem Googlovem računu zbirajo izključno na podlagi vaše privolitve, ki jo lahko daste ali prekličete pri družbi Google (točka a 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR). Pri postopkih zbiranja podatkov, ki se ne združujejo v vašem Googlovem računu (npr. ker nimate Googlovega računa ali ste ugovarjali združevanju), temelji zbiranje podatkov na točki g 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR. Zakoniti interes izhaja iz tega, da ima lastnik spletne strani interes za anonimizirano analizo uporabnikov spletne strani za namene trženja.

Več informacij in določila o varstvu podatkov so v izjavi o varstvu podatkov družbe Google na strani: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.


7. Novice

Podatki za novice
Če se želite naročiti na novice, ki jih ponuja spletna stran, od vas potrebujemo e-naslov in informacije, s katerimi lahko preverimo, da ste lastnik navedenega e-naslova in da se strinjate s prejemanjem novic. Drugih podatkov ne zbiramo oz. se zbirajo na prostovoljni osnovi. Te podatke uporabljamo izključno za pošiljanje zahtevanih informacij in jih ne predajamo tretjim osebam.

Podatke, vnesene v obrazec za prijavo na novice, obdelujemo izključno na podlagi vaše privolitve (točka a, 1. odst. 6. čl. GDPR). Dano privolitev za shranjevanje podatkov, e-naslova in njuno uporabo za pošiljanje novic lahko prekličete kadar koli, npr. prek povezave „Odjava“ v novicah. Preklic ne vpliva na zakonitost že opravljenih postopkov obdelave podatkov.

Podatke, ki ste jih pri nas shranili za namene pošiljanja novic, hranimo do vaše odjave od novic in se po odjavi novic izbrišejo. To ne vpliva na podatke, ki so pri nas shranjeni v druge namene (npr. e-naslove za področje članstva).


8. Vtičniki in orodja

YouTube
Naša spletna stran uporablja vtičnike spletne strani YouTube. Lastnik strani je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA.

YouTube uporabljamo v razširjenem načinu varstva podatkov. Ta način po besedah družbe YouTube poskrbi, da se ne shranjujejo informacije o obiskovalcih te spletne strani, preden si ne ogledajo videa. Predaja podatkov partnerju YouTube pa z razširjenim načinom varstva podatkov ni nujno izključena. Tako YouTube (ne glede na to, ali si ogledate video) vzpostavi povezavo z omrežjem Google DoubleClick.

Takoj ko na naši strani začnete predvajati video ponudnika YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki družbe YouTube. Pri tem strežnik družbe YouTube dobi podatek, katero od naših strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, družbi YouTube omogočate, da vaše vedenje ob brskanju poveže neposredno z vašim osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se odjavite s svojega računa YouTube.

Nadalje lahko YouTube po začetku predvajanja videa na vašo končno napravo shrani različne piškotke. S pomočjo teh piškotkov lahko YouTube zbira informacije o obiskovalcih naše spletne strani. Te informacije se med drugim uporabljajo za zbiranje statistike o videih, za večjo prijaznost uporabnikom in za preprečevanje poskusov prevar. Piškotki ostanejo na vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete.

Po začetku predvajanja videa z YouTubea se lahko sprožijo še drugi postopki obdelave podatkov, na katere nimamo vpliva.

YouTube uporabljamo v interesu privlačnega prikaza svojih spletnih ponudb. To predstavlja zakoniti interes v smislu točke f 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR.

Za več informacij o varstvu podatkov pri družbi YouTube glejte njihovo izjavo o varstvu podatkov na strani: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Zendesk
Za obdelavo zahtev uporabnikov uporabljamo sistem CRM Zendesk. Njegov ponudnik je družba Zendesk, Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103 ZDA.

Zendesk uporabljamo, da lahko hitro in učinkovito obdelamo vaše zahteve. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je zakoniti interes na podlagi točke f 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR.

Družba Zendesk ima kot ponudnik iz ZDA certifikat zasebnostnega ščita in se s tem obvezuje, da bo upoštevalo pravo o varstvu podatkov EU. Poleg tega imamo z družbo Zendesk sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (Data Processing Agreement, DPA). S tem je zagotovljeno, da družba Zendesk uporabniške podatke uporablja samo v okviru standardov za varstvo podatkov EU izključno za obdelavo zahtev in jih ne predaja tretjim osebam.

Zahteve nam lahko pošljete samo z vnosom e-naslova brez navedbe svojega imena.

Če se ne strinjate z obdelavo svoje zahteve prek sistema Zendesk, se lahko na nas obrnete tudi po e-pošti, telefonu ali faksu.

Več informacij je v izjavi o varstvu podatkov družbe Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Uporaba programa za pogovor Zopim
Za boljšo komunikacijo z uporabniki na naših straneh uporabljamo program za pogovor „Zopim“ podjetja Zendesk, Inc., („Zendesk“).

Če imate vprašanja o naših izdelkih, naši spletni strani ali našem podjetju, nam lahko pošljete sporočilo prek okenca za pogovor Zopim. Vi lahko vidite, ali je trenutno kdo na spletu, da vam lahko dogovori takoj. Če ni nikogar, lahko kljub temu pošljete sporočilo, na vaše vprašanje pa bomo odgovorili v najkrajšem mogočem času. Zbirajo se podatki o vseh obiskovalcih naših strani z njihovimi IP-naslovi in o trenutno obiskani strani. IP-naslov se pri tem anonimizira. Program Zopim uporablja piškotke in piškotke za program Flash, da vam omogoča personalizacijo spletne uporabe naših storitev.

S piškotkom pridobljene informacije o vaši uporabi naše spletne strani se (skupaj z vašim anonimiziranim IP-naslovom) prenesejo na strežnik družbe Zendesk v ZDA in tam shranijo. Za čas uporabe v šifriranem piškotku na vaš trdi disk shranimo nezamenljive ID-številke in čas vaše prijave. Ta piškotek vam omogoča, da greste na našem spletnem mestu od strani do strani, ne da bi se morali na vsaki strani znova prijaviti. Ko se odjavite, se piškotki na vašem računalniku izbrišejo. Za opravljene pogovore se vodi zapisnik in pogovori se shranijo. Namestitev piškotkov lahko preprečite z ustreznimi nastavitvami svojega brskalnika; vendar vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naše spletne strani v celotnem obsegu.

Podrobnosti o ravnanju z vašimi osebnimi podatki ter informacije o zbiranju in uporabi podatkov pri orodju Zopim so na voljo v napotkih o varstvu podatkov družbe Zendesk na strani https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.