text.skipToContent text.skipToNavigation

1. Adatvédelmi áttekinto

Általános tudnivalók
A következo információk áttekintést adnak arról, mi történik személyes adataival, amikor meglátogatja weboldalunkat. Személyes adatnak számít minden olyan adat, mellyel az ön személye beazonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a jelen szöveg alatti adatvédelmi nyilatkozatunkban.

Adatrögzítés weboldalunkon

Ki a felelos az adatrögzítésért a jelen weboldalon?
A jelen weboldalon történo adatkezelést a weboldal üzemeltetoje végzi. Az o elérhetoségei a jelen weboldal impresszumában találhatók.

Hogyan rögzítjük az adatait?
Adatait egyrészrol azáltal gyujtjük, hogy ön közli velünk azokat. Itt pl. olyan adatokról lehet szó, melyeket egy kapcsolatfelvételi urlapon megad.

Más adatokat IT-rendszereink automatikusan rögzítenek a weboldal felkeresésekor. Ezek elsosorban technikai adatok (pl, internetböngészo, operációs rendszer vagy az oldal felkeresésének ideje). Ezen adatok rögzítése automatikusan történik, amint megnyitja weboldalunkat.

Mire használjuk az adatait?
Az adatok egy részét azért gyujtjük, hogy a weboldal hibátlan rendelkezésre állását biztosítsuk. A többi adat az ön felhasználói magatartásának elemzésére használható.

Milyen jogai vannak az adatait illetoen?
Jogában áll bármikor díjmentesen tájékoztatást kapni tárolt személyes adatainak eredetérol, címzettjérol és céljáról. Ezenkívül joga van kérni ezen adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ezzel és további adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. Továbbá jogában áll panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezen felül jogában áll bizonyos körülmények között kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. A részleteket megtalálja az adatvédelmi nyilatkozat „Adatkezelés korlátozásához való jog” címu pontja alatt.

Elemzoeszközök és harmadik fél eszközei
Weboldalunk látogatásakor statisztikai kiértékelésre kerülhet böngészési magatartása. Ez elsosorban cookie-k és úgynevezett elemzoprogramok használatával történik. Böngészési magatartásának elemzések általában anonim módon történik; a böngészési magatartás nem vezetheto vissza önhöz. Ezt az elemzést megtagadhatja, vagy bizonyos eszközök használatának mellozésével megakadályozhatja. Ezzel kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

Ezt az elemzést megtagadhatja. A tiltakozási lehetoségekrol a jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk.


2. Általános tudnivalók és kötelezo információk

Adatvédelem
Jelen oldalak üzemeltetoi komolyan veszik személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, és az adatvédelmi jogszabályoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfeleloen kezeljük.

Ha használja a jelen weboldalt, különbözo személyes adatok kerülnek gyujtésre. Személyes adatnak számítanak azok az adatok, melyekkel az ön személye beazonosítható. A jelen adatvédelmi nyilatkozat rögzíti, mely adatokat gyujtjük, és mire használjuk azokat. Ismerteti továbbá, hogyan és milyen célból történik ez.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az interneten keresztüli adatátvitelben (pl. e-mailben történo kommunikáció esetén) biztonsági rések fordulhatnak elo. Az adatok harmadik személy általi hozzáférés elleni teljes védelme nem lehetséges.
Adatkezelovel kapcsolatos tudnivalók

Jelen weboldal adatkezeloje:

HIWIN GmbH 
Brücklesbünd 1
77654 Offenburg

Telefon: 0049 (0) 781 93278 0
E-mail: info@hiwin.de

Adatkezelo az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek és hasonlók) kezelésének céljairól és eszközeirol.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonása
Sok adatkezelési folyamat csak az ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendo, ha küld egy kötetlen formájú e-mailt részünkre. A visszavonásig történt adatkezelés jogszeruségét a visszavonás nem érinti.

Tiltakozáshoz való jog az adatgyujtéssel szemben speciális esetekben, valamint közvetlen reklámozással szemben (GDPR 21. cikk)

Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján történik, joga van hozzá, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból, a személyes adatok kezelése ellen bármikor tiltakozzon; ez vonatkozik az ezen rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. A mindenkori jogalapot, melyen az adatkezelés nyugszik, a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. Ha tiltakozik, akkor nem fogjuk tovább kezelni az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszeríto ereju jogos okok indokolják, amelyek elsobbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (tiltakozás a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint).

Ha személyes adatainak kezelése közvetlen reklámozási célból történik, joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az önt érinto személyes adatok ilyen jellegu reklámcélokból történo kezelése ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozással kapcsolatos. Ha tiltakozik, személyes adatait ezt követoen már nem használják fel közvetlen reklámozási célokra (tiltakozás a GDPR 21. cikk (2) bekezdése szerint).

Felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog
A GDPR megsértése esetén az érintettet egy felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog illeti meg, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett vétség helye szerinti tagállamban. A panasztételi jog más közigazgatási vagy igazságügyi jogorvoslatok sérelme nélkül fennáll.

Az adatvédelmi tisztviselok listája (a teljesség vagy pontosság igénye nélkül), valamint elérhetoségeik a következo linken érhetok el: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Adathordozhatósághoz való jog
Joga van ahhoz, hogy azokat az adatokat, melyeket hozzájárulása alapján vagy egy szerzodés teljesítésén belül automatikusan kezelünk, szokványos, gép által olvasható formátumban saját maga vagy egy harmadik fél részére kikérjen. Amennyiben az adatok egy másik felelos fél részére történo, közvetlen továbbítását kéri, ez csak akkor történik meg, ha az technikailag kivitelezheto.

SSL-, ill. TLS-titkosítás
Jelen oldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak – pl. rendelések vagy ajánlatkérések, melyeket nekünk mint oldalüzemeltetonek küld – átvitelének védelme érdekében SSL-, ill. TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan lehet felismerni, hogy a böngészo címsorában „http://” helyett „https://” szerepel, és a böngészosávban egy lakat szimbólum látható.

Ha az SSL-, ill. TLS-titkosítás aktiválva van, a részünkre továbbított adatokat harmadik fél nem láthatja.

Hozzáférés, zárolás, törlés és helyesbítés
A hatályos törvényi rendelkezések keretén belül jogában áll bármikor díjmentesen hozzáférni tárolt személyes adataihoz, azok eredetéhez, címzettjéhez és az adatkezelés céljához, valamint adott esetben joga van ezen adatok helyesbítéséhez, zárolásához vagy törléséhez. Ezzel és további, személyes adatokat érinto kérdésekkel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Joga van, személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Ezzel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következo esetekben áll fenn:

 • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adataipontosságát, ennek ellenorzésére általában egy kis idore van szükségünk. Az ellenorzés idejére joga van, személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
 • Ha személyes adatainak kezelése jogszerutlenültörtént / történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, deönnek szüksége van azokra jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását törlés helyett.
 • Ha a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerinttiltakozott, meg kell vizsgálni az ön és a mi érdekeinket. Amíg nincs megállapítva, kinek az érdekei vannak túlsúlyban, joga van, személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.


Ha korlátozta személyes adatainak kezelését, ezeket az adatokat – tárolásuktól eltekintve – csak az ön hozzájárulásával, vagy jogi igények eloterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme céljából, vagy az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdeke okán lehet kezelni.

Tiltakozás reklámcélú e-mailek ellen
Az impresszum-kötelezettség keretén belül nyilvánosságra hozott elérhetoségek nem kifejezetten kért reklámok és információs anyagok továbbítására történo használatát ezúton visszautasítjuk. Az oldalak üzemeltetoi kifejezetten fenntartják maguknak a jogot arra vonatkozóan, hogy jogi lépéseket tegyenek reklámcélú információk, pl. spam e-mailek, kéretlen küldése esetén.


3. Adatvédelmi tisztviselo

Törvényileg eloírt adatvédelmi tisztviselo
Vállalatunk számára adatvédelmi tisztviselot neveztünk ki.

bbcom secure Deutschland gmbh
Wolfgang Homann
Reichenaustraße 11
78467 Konstanz
Telefon: 07531 584 799 0
E-mail: datenschutz.hiwin@bbcomsecure.de


4. Adatrögzítés weboldalunkon

Cookie-k
A weboldalak részben úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k nem okoznak kárt számítógépén, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá lehessen tenni. A cookie-k a számítógépén elhelyezett kis szövegfájlok, melyeket böngészoje tárol el.

Az általunk használt legtöbb cookie úgynevezett „session-cookie”. Ezek a sütik a honlap meglátogatásának végén automatikusan törlodnek. Más cookie-k addig maradnak a végberendezésén, míg ön törli azokat. Ezek a cookie-k segítenek újra felismerni a böngészojét a következo látogatásakor.

Beállíthatja böngészojét úgy, hogy tájékoztatást kapjon cookie-k elhelyezésérol, a cookie-k használatát csak egyedi esetben engedélyezze, a cookie-k elfogadását bizonyos esetekre vagy általános kizárja, valamint a cookie-k automatikus törlését a böngészo bezárásakor aktiválja. A cookie-k deaktiválásakor ezen weboldal muködése korlátozott lehet.

Azokat a cookie-kat, melyek az elektronikus kommunikációs folyamat elvégzéséhez vagy bizonyos, ön által használni kívánt funkciók (pl. bevásárlókosár funkció) rendelkezésre állásához szükségesek, a rendszer a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján tárolja. A weboldal üzemeltetojének jogos érdeke a cookie-k tárolása szolgáltatásainak technikailag hibátlan és optimalizált rendelkezésre bocsátásához. Amennyiben más cookie-kat (pl. böngészési magatartása elemzéséhez szükséges cookie-k) tárol a rendszer, azokra a jelen adatvédelmi nyilatkozat külön kitér.

Szerver-naplófájlok
Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyujt és tárol úgynevezett szerver-naplófájlokban, melyeket böngészoje automatikusan továbbít részünkre. Ezek a következok:

 • böngészo típusa és verziója
 • használt operációs rendszer
 • referer URL
 • számítógép gazdaneve, amelyrol a hozzáféréstörténik
 • szerverlekérdezés ideje
 • IP-cím


Ezen adatok nem vonjuk össze más adatforrásokkal.

Ezen adatok rögzítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetojének jogos érdeke weboldalának technikailag hibátlan megjelenítése és optimalizálása – ehhez rögzíteni kell a szerver-naplófájlokat.

Kapcsolatfelvételi urlap
Ha kapcsolatfelvételi urlap használatával keres meg bennünket, az ajánlatkéro urlapon szereplo adatait – az ön által azon megadott elérhetoségekkel együtt – tároljuk az ajánlatkérés feldolgozása céljából és kapcsolódó kérdések esetére. Ezeket az adatokat hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk.

A kapcsolatfelvételi urlapon megadott adatok kezelése így kizárólag a hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendo, ha küld egy kötetlen formájú e-mailt részünkre. A visszavonásig történt adatkezelési folyamatok jogszeruségét a visszavonás nem érinti.

A kapcsolatfelvételi urlapon ön által megadott adatok addig maradnak nálunk, míg azok törlésére fel nem szólít minket, tárolásra adott hozzájárulását vissza nem vonja vagy az adattárolás célja meg nem szunik (pl. ajánlatkérésének befejezett feldolgozása után). A kötelezo törvényi rendelkezésekre – különösen a megorzési határidokre – ez nem vonatkozik.

Ajánlatkérés e-mailben, telefonon vagy telefaxon
Ha e-mailben, telefonon vagy telefaxon veszi fel velünk a kapcsolatot, ajánlatkérését az összes ebbol származó személyes adattal (név, ajánlatkérés) együtt ügyének feldolgozása céljából tároljuk és kezeljük. Ezeket az adatokat hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk.

Ezen adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik, amennyiben ajánlatkérése egy szerzodés teljesítésével összefügg, vagy szerzodés megkötését megelozo intézkedések megtételéhez szükséges. Minden egyéb esetben az adatkezelés az ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) és / vagy jogos érdekeinken (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapul, mert jogos érdekünk a részünkre küldött ajánlatkérések hatékony feldolgozása.

Az ön által kapcsolatfelvétel céljából részünkre küldött adatok addig maradnak nálunk, míg azok törlésére fel nem szólít minket, tárolásra adott hozzájárulását vissza nem vonja vagy az adattárolás célja meg nem szunik (pl. ügyének befejezett feldolgozása után). A kötelezo törvényi rendelkezésekre – különösen a törvényben szabályzott megorzési határidokre – ez nem vonatkozik.

Regisztráció ezen a weboldalon
Regisztrálhat weboldalunkon, hogy használhassa az oldalon lévo kiegészíto funkciókat. Az ehhez megadott adatokat csak a mindenkori ajánlat vagy szolgáltatás használatának céljából használjuk, melyhez regisztrált. A regisztrációkor kért kötelezo adatok közül mindet meg kell adni. Máskülönben a regisztrációt elutasítjuk.

Fontos változások esetén, pl. az ajánlat terjedelmének változása vagy technikailag szükséges változtatások esetén, a regisztrációkor megadott e-mail címet használjuk, hogy azon keresztül tájékoztassuk.

A regisztrációkor megadott adatok kezelése az ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az ön által adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendo, ha küld egy kötetlen formájú e-mailt részünkre. A már megtörtént adatkezelés jogszeruségét a visszavonás nem érinti.

A regisztrációkor rögzített adatokat addig tároljuk, míg weboldalunkon regisztrálva van, majd azt követoen töröljük. A törvényben szabályzott megorzési határidokre ez nem vonatkozik.

Adatok kezelése (ügyfél- és szerzodésadatok)
Csak akkor gyujtünk, kezelünk és használunk személyes adatokat, ha a jogviszony létrehozásához, tartalmi kialakításához vagy módosításához szükségesek (állományadatok). Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik, mely megengedi az adatok kezelését egy szerzodés, vagy szerzodés megkötését megelozo intézkedések teljesítése céljából. Weboldalaink igénybevételével kapcsolatos személyes adatokat (használattal kapcsolatos adatok) csak akkor gyujtünk, kezelünk és használunk, ha az szükséges ahhoz, hogy lehetové tegyük vagy elszámoljuk a szolgáltatás igénybevételét a felhasználónak.

Az ön által mentett ügyfél- és szerzodésadatok addig maradnak nálunk, míg azok törlésére fel nem szólít minket, tárolásra adott hozzájárulását vissza nem vonja vagy az adattárolás célja meg nem szunik (pl. megbízásának befejezett feldolgozása után). Adatait a megbízás vége után is tároljuk és használjuk még valamennyi ideig, hogy folyamatosan tájékoztassuk szolgáltatásainkról és ajánlatainkról, ill. ezzel kapcsolatos információkkal lássuk el. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetojének jogos érdeke, hogy ügyfeleit a megbízás végét követoen is tájékoztassa ajánlatairól és szolgáltatásairól. A kötelezo törvényi rendelkezésekre – különösen a megorzési határidokre – ez nem vonatkozik.

Adattovábbítás szerzodéskötéskor online áruházaknak, kereskedoknek és áruszállítás céljából
Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha arra a szerzodés teljesítésének keretén belül szükség van, például az áru szállításával megbízott vállalatnak, vagy a fizetés lebonyolításával megbízott hitelintézetnek. Az adatokat egyéb esetekben nem továbbítjuk, ill. csak akkor, ha a továbbítást kifejezetten jóváhagyta. Adatait nem adjuk tovább harmadik félnek – például reklámcélokból – kifejezett beleegyezése nélkül.

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik, mely megengedi az adatok kezelését egy szerzodés, vagy szerzodés megkötését megelozo intézkedések teljesítése céljából.

Adattovábbítás szerzodéskötéskor szolgáltatásokhoz és digitális tartalmakhoz
Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha arra a szerzodés teljesítésének keretén belül szükség van, például a fizetés lebonyolításával megbízott hitelintézetnek.

Az adatokat egyéb esetekben nem továbbítjuk, ill. csak akkor, ha a továbbítást kifejezetten jóváhagyta. Adatait nem adjuk tovább harmadik félnek – például reklámcélokból – kifejezett beleegyezése nélkül.

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik, mely megengedi az adatok kezelését egy szerzodés, vagy szerzodés megkötését megelozo intézkedések teljesítése céljából.


5. Közösségi média

Közösségi hálózatok általi adatkezelés
Nyilvánosan hozzáférhető profilokat tartunk fenn közösségi hálózatokon. Az általunk használt közösségi hálózatokkal kapcsolatos részletek alább találhatók.

A közösségi hálózatok – pl.: Facebook, Xing, stb. – általában széles körűen elemezhetik felhasználói szokásait, ha meglátogatja weboldalaikat, vagy egy olyan weboldalt, mely integrált közösségi média tartalmakat (pl.: „Tetszik” gombot vagy reklámfelületeket) tartalmaz. Ha felkeresi a közösségi médiában található profiljainkat, számos adatvédelmi szempontból fontos kezelési folyamat indul el. Ezek a következők:

 • Ha be van jelentkezve a közösségi média fiókjábaés meglátogatja a közösségi média profilunkat, a közösségi média portálüzemeltetője hozzárendelheti ezt a látogatást az ön felhasználói fiókjához. Személyes adatait azonban bizonyos körülmények között akkor is rögzíthetik, ha nincs bejelentkezve, vagy az adott közösségi média portálon nem rendelkezik felhasználói fiókkal. Ebben az esetben az ilyen adatrögzítés cookie-k segítségével, melyek végberendezésén tárolódnak, vagy az IP-címe rögzítése által történik.
 • Az így rögzített adatok segítségével a közösségimédia portálok üzemeltetői felhasználói profilokat hozhatnak létre, melyekeltárolják az ön által előnyben részesített és érdeklődési körének megfelelő tartalmakat. Ily módon az érdeklődési körének megfelelő hirdetések jelenhetnek meg az adott közösségi médiában való jelenlétén belül és azon kívül. Amennyiben az adott közösségi hálózatban rendelkezik felhasználói fiókkal, az érdeklődéi körnek megfelelő hirdetés megjelenhet minden készüléken, melyen be van vagy be volt jelentkezve.


Ezenkívül vegye figyelembe, hogy nem tudjuk nyomon követni az összes, közösségi média portálokon végbemenő adatkezelési folyamatot. Ezért szolgáltatótól függően adott esetben a közösségi média portálok üzemeltetői további adatkezelési folyamatokat hajthatnak végre. Ennek részleteit megtalálja az adott közösségi média portálok felhasználási feltételeiben és adatvédelmi rendelkezéseiben.

Jogalap
A közösségi médiában való jelenlétünknek lehetőleg széles körű jelenlétet kell biztosítania az interneten. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében. A közösségi hálózatok által kezdeményezett elemzési folyamatok adott esetben eltérő jogalapokon nyugszanak, melyeket a közösségi hálózatok üzemeltetőinek meg kell adniuk (pl.: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezés).

Felelős személy és jogok érvényesítése
Ha meglátogatja az egyik közösségi média profilunkat (pl.: Facebook), akkor a közösségi média platform üzemeltetőjével közösen felelünk az ezen látogatás során kiváltott adatkezelési folyamatokért. Jogait (panasztételi jog, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jog) alapvetően érvényesítheti velünk szemben és az adott közösségi média portál üzemeltetőjével (pl.: Facebook) szemben is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közösségi média portálok üzemeltetőivel közösen viselt felelősség ellenére nem vagyunk teljes körű hatással a közösségi média portálok adatkezelési folyamataira. Lehetőségeink irányadóan az adott szolgáltató vállalati politikájához igazodnak.

Tárolási időtartam
A közvetlenül általunk, a közösségi média jelenléten keresztül rögzített adatok törlődnek rendszereinkből, mihelyt megszűnik tárolásuk célja, azok törlésére felszólít minket, a tárolásra adott hozzájárulását visszavonja, vagy megszűnik az adattárolás célja. Az eltárolt cookie-k addig maradnak végberendezésén, míg törli azokat. A kötelező törvényi rendelkezésekre – különösen a megőrzési határidőkre – ez nem vonatkozik.

Az olyan adatok tárolási idejét, melyeket a közösségi hálózatok üzemeltetői saját célokból kifolyólag tárolnak, nem tudjuk befolyásolni. Ennek részleteiről érdeklődjön közvetlenül a közösségi hálózatok üzemeltetőinél (pl.: adatvédelmi nyilatkozatukban, lásd lent).

Közösségi hálózatok részletesen

Facebook
A Facebooknál rendelkezünk profillal. A szolgáltató: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. A Facebook rendelkezik az EU-USA adatvédelmi pajzs (EU-US-Privacy-Shield) szerinti tanúsítvánnyal.

A Facebookkal megállapodást kötöttünk az adatok kezelésére vonatkozó közös felelősségvállalásról (Controller Addendum). Ebben a megállapodásban meg van határozva, mely adatkezelési folyamatokért vállalunk mi, ill. a Facebook felelősséget, amikor felkeresi a Facebookon a rajongói oldalunkat. Ezt a megállapodást megtekintheti a következő linken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Hirdetésekkel kapcsolatos beállításait önállóan testre szabhatja felhasználói fiókjában. Ehhez kattintson a következő linkre, és jelentkezzen be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

A részletek a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook beépülo modulok (Tetszik és Megosztás gomb)
Oldalainkon be vannak építve a Facebook közösségi hálózat beépülo moduljai. A Facebook beépülo moduljait a Facebook logóról vagy az oldalunkon elhelyezett „Like” („Tetszik”) gombról lehet megismerni. A Facebook beépülo moduljainak áttekintését megtalálhatja a következo weboldalon: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=hu_HU.

Ha megnyitja az oldalainkat, a beépülo modulon keresztül közvetlen kapcsolat jön létre a böngészoje és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal információt kap arról, hogy weboldalunkat az IP-címével meglátogatta. Ha Facebook-fiókjába be van jelentkezve és rákattint a Facebook „Like” gombjára, Facebook-profilján belinkelheti oldalaink tartalmait. Ezáltal a Facebook hozzárendelheti oldalaink megnyitását a felhasználói fiókjához. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem kapunk információt a továbbított adatok tartalmáról és azok Facebook általi használatáról. Ezzel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában a https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation weboldalon.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook hozzárendelhesse oldalaink megnyitását a facebookos felhasználói fiókjához, jelentkezzen ki a facebookos felhasználói fiókjából.

A Facebook beépülo moduljainak használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetojének jogos érdeke a lehetoleg széles köru láthatóság a közösségi médiában.

XING beépülo modul
Weboldalunk használja a XING hálózat funkcióit. A szolgáltató a XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország.

Minden alkalommal, amikor megnyitja oldalaink egyikét, mely a XING funkcióit tartalmazza, létrejön egy kapcsolat a XING szervereivel. Tudomásunk szerint ennek során nem tárolódnak személyes adatok. Kiváltképp IP-címeket nem tárol a rendszer, ill. nem értékeli ki a felhasználási magatartást.

A XING beépülo modul használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetojének jogos érdeke a lehetoleg széles köru láthatóság a közösségi médiában. Az adatvédelemmel és a XING megosztás gombjával kapcsolatos további információk a XING adatvédelmi nyilatkozatában találhatók a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection weboldalon.


6. Elemzoeszközök és reklám

Google Analytics
Ez a weboldal használja a Google Analytics weboldalelemzo szolgáltatás funkcióit. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ. Ezek olyan szövegfájlok, melyek számítógépén tárolódnak, és lehetové teszik a weboldal ön általi használatának elemzését. Ha használja ezt a weboldalt, a cookie információkat állít elo a használatról, melyek általában a Google USA-ban található egyik szerverére kerülnek, és ott tárolódnak.

A Google Analytics cookie-k tárolása és ezen elemzoeszköz használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetojének jogos érdekében áll, hogy elemezze a felhasználói magatartást annak érdekében, hogy webes kínálatát és reklámját is optimalizálja.

IP-anonimizálás Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálás funkciót. Ezáltal a Google lerövidíti az IP-címét az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségrol szóló egyezmény szerzodo államain belül, mielott továbbítja azt az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google USA-ban található egyik szerverére, amelyet azután ott rövidítenek le. A weboldal üzemeltetojének megbízásából a Google arra használja ezeket az információkat, hogy kiértékelje az Ön honlaphasználati szokásait, jelentést készítsen a weboldalon történo tevékenységekrol, és a weboldal- és internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetojének. A Google Analytics szolgáltatás keretében a böngészojébol elküldött IP-címet a Google nem hozza kapcsolatba más adatokkal.

Böngészo beépülo modul
A cookie-k mentését letilthatja a böngészoje megfelelo beállításával. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben elofordulhat, hogy nem fogja tudni tökéletesen használni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül meg tudja akadályozni, hogy a Google megkapja és kezelje a cookie által kinyert, a honlaphasználati szokásaira vonatkozó adatokat (beleértve az IP-címét is), ha az alábbi linken elérheto böngészo beépülo modult letölti és telepíti a számítógépére: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tiltakozás adatrögzítés ellen
Adatainak Google Analytics általi rögzítését megakadályozhatja, ha az alábbi linkre kattint. Ezúton a rendszer egy opt-out cookie-t helyez el, mely megakadályozza az adatainak rögzítését weboldalunk jövobeni felkereséseikor. Google Analytics deaktiválása.

A Google Analytics-nél tárolt felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Adatfeldolgozási megbízás
A Google-lel adatfeldolgozási megbízási szerzodést kötöttünk, és a Google Analytics használata során teljes mértékben eleget teszünk a német Adatvédelmi Hatóságok szigorú eloírásainak.

Demográfiai jellemzok a Google Analytics-nél
Ez a weboldal használja a Google Analytics „demográfiai jellemzok” funkcióját. Ezzel jelentéseket lehet készíteni, melyek az oldal látogatójának korára, nemére és érdeklodési köreire vonatkozó megállapításokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklodési körnek megfelelo hirdetésébol, valamint harmadik felek látogatói adataiból származnak. Ezek az adatok nem rendelhetok hozzá egy bizonyos személyhez. Bármikor kikapcsolhatja ezt a funkciót a Google-fiókjában található megjelenítési beállítások segítségével, vagy a „Tiltakozás adatrögzítés ellen” pontban bemutatott módon általánosan megtilthatja adatainak Google Analytics általi rögzítését.

Google Analytics Remarketing
Weboldalaink használják a Google Analytics Remarketing funkcióit a Google AdWords és a Google DoubleClick eszközök közötti funkcióival együtt. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ez a funkció lehetové teszi azt, hogy a Google Analytics Remarketinggel létrehozott hirdetési célcsoportokat összekössük a Google AdWords és a Google DoubleClick eszközöket átfogó funkcióival. Ily módon érdeklodési körnek megfelelo, személyre szabott reklámcélú üzenetek, melyeket a rendszer az ön személyére szabta egy végberendezésen (pl. mobiltelefonon) megállapított korábbi felhasználási és böngészési magatartása alapján, jeleníthetok meg egy másik végberendezésén (pl. táblagépén vagy számítógépén) is.

Ha megfelelo hozzájárulást adott, a Google ebbol a célból összekapcsolja a web- és alkalmazásböngészojében lévo elozményeket a Google-fiókjával. Ily módon minden végberendezésen, melyen Google-fiókjával bejelentkezik, ugyanazok a személyre szabott reklámcélú üzenetek jelenhetnek meg.

Ezen funkció támogatásaként a Google Analytics rögzíti a felhasználó Google által hitelesített azonosítóit, melyeket átmenetileg összekapcsolunk Google Analytics adatainkkal annak érdekében, hogy meghatározzuk és létrehozzuk az eszközöket átfogó hirdetések célcsoportjait.

Tartósan letilthatja az eszközöket átfogó remarketinget/célzást, ha deaktiválja a személyre szabott hirdetést Google-fiókjában; ehhez kattintson az alábbi linkre: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A Google-fiókjában rögzített adatok összefuttatása kizárólag az ön hozzájárulása alapján történik, melyet a Google-nél adhat meg vagy vonhat vissza (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az olyan adatrögzítési folyamatok esetén, melyeket a rendszer Google-fiókjában nem futtat össze (pl. mert nem rendelkezik Google-fiókkal vagy megtagadta az összevonást), az adatok rögzítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A jogos érdek abból adódik, hogy a weboldal üzemeltetojének érdekében áll az, hogy hirdetési célokból anonimizált módon elemezze a weboldal látogatóit.

További információk és az adatvédelmi rendelkezések a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók a következo weboldalon: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu.


7. Hírlevél

Hírlevéladatok
Ha rendszeresen szeretné kapni a weboldalon kínált hírlevelet, szükségünk van öntol egy e-mail címre, valamint olyan információkra, melyek lehetové teszik számunkra annak ellenorzését, hogy ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és beleegyezik a hírlevél fogadásába. További adatok nem, ill. csak önkéntes alapon gyujtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a megigényelt információk küldésére használjuk, és harmadik félnek nem adjuk tovább.

A hírlevélre történo feliratkozáshoz szükséges urlapon megadott adatok kezelése kizárólag a hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatok és az e-mail cím tárolására, valamint azok hírlevél küldésére történo felhasználására adott beleegyezését bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található „Leiratkozás” linken keresztül. A már megtörtént adatkezelési folyamatok jogszeruségét a visszavonás nem érinti.

Az ön által a hírlevélhez megadott, általunk tárolt adatokat a hírlevélrol történo leiratkozásig tároljuk, és a hírlevél megrendelésének lemondását követoen töröljük. Azokra az adatokra, melyeket más célokból mentettünk el (pl. e-mail címek a Tagok részhez), ez nem vonatkozik.


8. Beépülo modulok és eszközök

YouTube
Weboldalunk használja a YouTube weboldal beépülo moduljait. Az oldalak üzemeltetoje a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube azt állítja, hogy ennek a módnak a hatására a YouTube nem ment információkat ezen weboldal látogatóiról a videó megnézése elott. Az adatok YouTube-partnernek történo továbbadását ezzel szemben nem zárja ki kötelezo érvénnyel a kiterjesztett adatvédelmi mód. A YouTube így hozza létre a kapcsolatot – attól függetlenül, hogy megnéz-e egy videót – a Google DoubleClick hálózattal.

Amint elindít egy YouTube-videót weboldalunkon, létrejön a kapcsolat a YouTube szervereivel. Ennek során a rendszer közli a YouTube-szerverrel, mely oldalainkat látogatta meg. Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, lehetové teszi a YouTube számára, hogy böngészési magatartását közvetlen a személyes profiljához rendelje hozzá. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

Ezenfelül a YouTube különbözo cookie-kat menthet el végberendezésén egy videó elindítása után. Ezen cookie-k segítségével a YouTube információkat kaphat weboldalunk látogatóiról. Ezen információkat többek között videóstatisztikák készítésére, a felhasználóbarát jelleg javítására és csalási kísérletek megelozésére használják. A cookie-k addig maradnak végberendezésén, míg törli azokat.

Adott esetben egy YouTube-videó elindítása további adatkezelési folyamatokat válthat ki, melyeket nem tudunk befolyásolni.
A YouTube használata online kínálataink vonzó bemutatására szolgál. Ez jogos érdeknek minosül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében.

A YouTube-bal kapcsolatos további adatvédelmi információk az adatvédelmi nyilatkozatában találhatók a következo címen: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Zendesk
A felhasználói kérések feldolgozására a Zendesk CRM-rendszert használjuk. A szolgáltató a Zendesk, Inc, 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103 USA.

Azért használjuk a Zendesket, hogy kéréseit gyorsan és hatékonyan feldolgozhassuk. Adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló jogos érdek.

Zendesk amerikai szolgáltatóként „Privacy-Shield” tanúsítvánnyal rendelkezik, ezáltal köteles betartani az EU adatvédelmi jogrendszerét. Ezenfelül a Zendesk vállalattal adatkezelési megbízási szerzodést (Data Processing Agreement, DPA) kötöttünk. Ezáltal garantálva van az, hogy a Zendesk csak az EU adatvédelmi normáinak keretén belül, kizárólag a kérések kezelése céljából használja a felhasználói adatokat, és nem adja tovább azokat harmadik félnek.

Csak az e-mail cím megadásával és neve megadása nélkül tud megkeresést indítani.

Ha nem ért egyet megkeresésének Zendesken keresztüli feldolgozásával, alternatív lehetoségként kommunikálhat velünk e-mailben, telefonon vagy faxon keresztül.

További információk a Zendesk adatvédelmi nyilatkozatában találhatók a következo címen: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Zopim chatprogram használata
A weboldalaink látogatóival történo kommunikáció javítása érdekében használjuk a Zendesk, Inc. cég, („Zendesk”) „Zopim” nevu chatprogramját.

Ha kérdései vannak termékeinkkel, weboldalunkkal vagy vállalatunkkal kapcsolatban, üzenetet küldhet nekünk a Zopim chatablakán keresztül. Láthatja, hogy éppen valaki online-e, hogy azonnal válaszolhasson önnek. Ha nem, akkor is hagyhat nekünk üzenetet, és a leheto leghamarabb válaszolni fogunk megkeresésére. A rendszer rögzíti weboldalaink összes látogatóját IP-címükkel és a pillanatnyilag látogatott oldallal együtt. Az IP-címet ennek során a rendszer anonimizálja. Zopim cookie-kat és flash cookie-kat használ annak érdekében, hogy lehetové tegye azt, hogy személyre szabhassa szolgáltatásunk online használatát.

A cookie információkat hoz létre arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat (az adatok között szerepel az anonimizált IP-címe is), és ezeket az információkat elküldi a Zendesk egyik USA-beli szerverére, ahol tárolásra kerülnek. A használati idejére elmentjük az összetéveszthetetlen azonosító számot és bejelentkezése idopontját egy titkosított cookie-ban a merevlemezén. Ez a cookie lehetové teszi, hogy weboldalunk oldalról oldalra lépkedjen, anélkül, hogy minden oldalon újból be kelljen jelentkeznie. Ha kijelentkezik, a cookie-k törlodnek számítógépérol. A megtörtént csevegéseket a rendszer naplózza és menti. A cookie-k telepítését letilthatja a böngészoje megfelelo beállításával. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben elofordulhat, hogy nem fogja tudni tökéletesen használni weboldalunk összes funkcióját.

Személyes adatai kezelésének részletei és a Zopimhoz használt adatok gyujtésével és használatával kapcsolatos információk megtalálhatók a Zendesk adatvédelmi tudnivalói között a következo linken: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.